HUNGARY, Budapest, Kopint-Tárki

Éva Palócz, Doctor, General director Kopint-Tárki ltd

Guide Fields

HUNGARY, Budapest,Kopint-Tárki

Éva Palócz, has long experiences in analyzing the characteristic of the service sector as well as the economic impacts of research and development. Over the past years she prepared several empirical and analytical studies on the service sector. These were focused on specific aspects of the service sector, e.g. reasons for, and consequences of, contracting out of service activities, SMEs in the service sector, trade and FDI in services etc. She and her colleagues also prepared international comparisons of the Hungarian service sector, mainly with the neighboring countries.

Referencies

 • 2016

  ·       Palócz, Éva: A magyarországi bérfelzárkózás tartalékai és korlátai (The reserves and constraints of Hungarian wage convergence). In: Kolosi, T. and Tóth, I. Gy. ed. Társadalmi Riport (Social Report) 2016. Budapest: TÁRKI Zrt., pp. 13-32. 

  ·       Nagy, Katalin- Palócz, Éva - Vakhal, Péter: Risks and challenges to international and Hungarian economy in the middle of the decade. In: Hungarian Statistical Review, Special Number 20., 2016. Budapest.

  ·       Palócz, Éva- Matheika, Zoltan – Vakhal, Péter: Structural changes in Public Expenditures in the European Union since 2008 – with special regard to new member states.  In: SPINTAN Smartpublicintanglibes.  SPINTAN Working Paper No. 14. DOI http://dx.medra.org/10.12842/SPINTAN-WP-14

  2015:

  ·       Palócz, Éva: Risks in Hungary in the Autumn of 2015. In: Hungarian Financial Almanac 2014-2015. Kerekes György István (ed). Tas 11 Kft. ISSN 2063-188X. p. 46-48.

  ·       Palócz, Éva: Some thoughts about the structural changes of the Hungarian and European economy: (In Hungarian) In. Külgazdaság LIX. 2015/1-2. pp. 46-51.

  2014:

  ·       Palócz, Éva: On the conditions required for sustainable and balanced growth. In: Hungarian Financial Almanach 2014-2015. Kerekes György István (ed). Tas 11 Kft. ISSN 2063-188X. p. 39-41.

  ·       Palócz, Éva: Changes in the Hungarian firm sector during the recent two decades. (Hungarian) In: Economy, society and consumption – 1989-2014. Sugatagi Gábor (ed). GfK Hungária Piackutató Intézet, Budapest, 2014.  pp. 32-46

   

  2013:

  ·       Palócz, Éva: Final report on “The elements of a micro based macroeconomic model a Small Scale Semi Structured Dynamic Gap Macromodell and a Computeable General Equlilibrium (CGE) modell and its integration to a dynamic/behavourial households microsimulation modell”. The international team of the project was led and the final deliverable of the project was edited by Éva Palócz

  ·       Palócz, Éva: Before and after the crisis. In: Hungarian Financial Almanach- 2013-2014. Ed: György Kerekes. Tas 11 Kft. ISSN 2063-188X.

  ·       Palócz, Éva- Vakhal, Péter.: Sectoral shift of employment and education &training in Hungary and some neighbouring countries. A foglalkoztatási és képzési szerkezet eltolódása 1980-2010 között Magyarországon és néhány környező országban. Prepared for National Association of Entrepreneurs and Employers (VOSZ). Budapest. Kopint-Tárki, Budapest.

  ·       Palócz, Éva- Vakhal, Péter: A szolgáltató szektor térnyerésének gazdasági és foglalkoztatási hatásai, The economic and employment impact of the expansion of service sector. KOPINT-TÁRKI Műhelytanulmányok. No. 45., Budapest

  2012:

  ·       Palócz, Éva: Competition on business services markets in Hungary. Deliverable in INDICSER research project in 7th Framework Program of the European Union. Grant agreement No. 244709

  ·       Palócz, Éva: Is there a Hungarian method of crisis management? In: Magyar Pénzügyi Almanach 2012-2013. Ed: György Kerekes. Tas 11 Kft. ISSN 2063-188X.  pp.39-41.

  2011:

  ·       Palócz, Éva – Páczi, Erzsébet: Makroökonomische Nachhaltigkeit vom Standpunkt der Ökologie In: “TÁMOP-Humboldt Kolleg für den Umwelt- und Klimaschutz. Michael Palócz-Andresen, Róbert Németh , Dóra Szalay (eds). University of West Ungarn Press. ISBN 978-963-334-063-9.

  ·       Palócz, Éva- Oblath, Gábor: The share and volume of services in member states of the EU: an expenditure-side analysis. Paper presented at the XXI. Annual Conference of RESER, Hamburg, 9th September 2011. In: RESER 2011 Productivity of Services Next Gen – Beyond Output / Input. (Eds: Ganz,W., Schletz,A, Kicherer, F.) ISBN: 978-3-8396-0298-0.

  ·       Palócz, Éva: Different trajectories of Central and Eastern European countries after the Crisis. In: “Adaptability and Change – The regional Dimensions in Central and Eastern Europe”. Grzegorz Gorzelak, Chor-Ching Goh, Károly Fazekas (eds).  Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. Krakkow 2011. pp. 59-80.

  ·       Palócz, Éva: The role of foreign capital inflow in the economies of New Member States in EU. Presentation prepared for the International Humboldt Kolleg Istambul, 4th of June 2011.

  2010:

  ·       Palócz, Éva: Planning in Hungary and the EU requirements. Public Finance Quarterly, Budapest, 2010/3. pp.475-479.

  ·       Palócz, Éva- Oblath, Gábor: The relative price and the importance of private and public services in the new member states of the EU – a statistical analysis. Deliverable in SERVPPIN project in 7th Framework Program of the European Union. Grant agreement No. 217247

  2009

  ·       Palócz, Éva: Fragezeichnen der Zukunft der ungarischen Wirtschaft. Europäische Rundschau, 2009/4, Jahrgang 37. pp. 85-92.

  Palócz,É (2006): The Paradox of the Reaction to the Service Directive: Paper presented on the Conference
  „Beyond Homogeneity”, organized by the Center for EU Enlargement Studies on the 9th of February 2006 CEU , Budapest p 17-24.
 • ·       Palócz, Éva: Some thoughts about the state of the world economy. Gondolatok a világgazdaság állapotáról. In: Münchhausen báró kerestetik. Mit kezdjünk a Nagy magyar válsággal? Wht to do with the Great Hungarian Crisis? Hankiss Elemér- Heltai Péter (eds). Médiavilág kiadó, Budapest, 2009. ISBN 978-963-06-6572-8. pp. 275-280.

  ·       Palócz, Éva: 2008: the year of worsening economic situation and severe monetary crisis. 2008: a romló gazdasági helyzet , súlyos pénzpiaci krízis éve. In: Magyarország Politikai Évkönyve 2008-ról. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány. ISSN 0864-7755, 2008. Budapest pp. 821-832

  2008

  ·       Palócz, Éva: The background of the Hungarian currency market crisis. A magyar valutapiaci krízis háttere. Az Elemző. Közép és kelet-európai politikai és gazdasági szemle. 4. évfolyam/ 3-4. szám, 2008. ősz-tél. pp 5-21.

  ·       Palócz, Éva: Macroeconomic development and fiscal policy in Hungary in international comparison. Makrogazdasági folyamatok és fiskális politika Magyarországon nemzetközi összehasonlításban. in: Társadalmi Riport 2008 (eds: Kolosi.T-Tóth I.Gy.),Budapest 2008. ISSN 1216-6561. p. 189-204.

  ·       Palócz Éva: The future of the Hungarian economy depends on the politics. A magyar gazdaság jövője a politikától függ. Külgazdaság 2008/1-2.

  2007

  ·       Palócz Éva: The short-medium term outlook of the Hungarian economy at the beginning of 2007. A magyar gazdaság rövid-középtávú kilátásai 2007 elején. In: Fejlesztés és Finanszírozás ISSN:1589-3596. 2007/2. pp 87-96. www.ffdf.mfb.hu

  ·

   2006:

         Palócz Éva: The link between the  health care and competitiveness. Az egészségügy és a versenyképesség kapcsolata. In: Vizi.E., Szilveszter – Teplán, István – Szentpéteri, József (eds.), Előtanulmányok a Társadalmi Párbeszédhez. Prelimenary studies on social dialoge. A Gazdasági és Szociális Tanács felkérésére készített tanulmányok. Paper prepared for the Economic and Social Council. Budapest 2006. ISBN 963 06 0046 3. pp.111-125

  • Palócz,Éva: The Paradox of the Reaction to the Service Directive: Paper presented on the Conference „Beyond Homogeneity”, organized by the Center for EU Enlargement Studies on the 9th of February 2006 CEU , Budapest p 17-24.
  • Palócz,É.- Kovács,Z.A. (2006): The promotion of the Hungarian service export (methods and branches). (Hungarian). On the commission of the Ministry of Economy and Transport. Budapest, July 2006.
 •  
  • 1998_2005
  •  
 • Palócz,É. (2005): The potential impacts of the Service Directive on the Internal Market of the EU on the Hungarian service market (Hungarian). Prepared on the commission of the National Development Office. Budapest, June 2005.
 • Palócz,É. (2005) Business services in Hungary (English). No. 68. Discussion Papers of KOPINT-DATORG. Bp.: KOPINT-DATORG, 2005. - 36 p; 30 cm. Bibliogr.: 34-36. p. ISSN 1216-0725 ISBN 963-7260-03-X
 • Palócz, É.-Hamar, J. (2004): The actual situation of business services in Hungary, proposals for an operational strategy and the development policy with a special regard to small- and medium enterprises (Hungarian). Budapest, Kopint-Datorg, 2004. Sponsored by the Ministry of Economy and Transport
 • Palócz,É.- Borszéki,Zs. (2002).: The position and the role of services trade in the Hungarian external strategy. (Hungarian). Bp. KOPINT-DATORG. 2002.- 71p., 29cm. Prepared on the commission of the Ministry of Foreign Affairs
 • Palócz,É. (2001): Employment potential of the service sector, with special regard to the role of informatics in employment. (Hungarian) – MKIK-GVI July 2001, Sponsored by the OFA (State Employment Agency)
 • Palócz,É.(1998): Foreign Direct Investment in the service sector in a transition economy. Paper presented at the 8. Annual Conference of RESER, Berlin 8-10 Oct. 1998.

 

Éva Palócz and Kopint-Tárki were in charge of RESER conference 2009 in Budapest.
 • General Director Dr. Éva Palócz Kopint-Tárki Ltd, H-1112 Budapest, Budaőrsi út 45, (36-1)309-26-95 E  palocz@kopint-tarki.hu...
© RESER 2012-2017
All rights reserved.
European Association for Research on Services
Authors: Brigada